top of page

Corona update

Beste Patiënten,

Vanaf 4 mei zullen we onze deuren terug mogen openen voor de gewone zorgen toe te kunnen passen. Om het onderling contact tussen de patiënten te vermijden zal er voldoende tijd voorzien worden tussen de behandelingen. Om dit vlot te laten verlopen kan u momenteel geen behandelingen online inboeken. Dit zal voorlopig telefonisch moeten gebeuren via het nummer:
0472 48 87 41

Hieronder som ik nog enkele richtlijnen op om alles soepel te laten verlopen:

- Voorzie je van een eigen mondmasker tijdens de behandeling. (Indien u over één beschikt)

- Momenteel kunt u enkel telefonisch een afspraak maken

- Bij ziekte van uzelf, ziekte van één van uw nabije gezinsleden of indien je in aanraking geweest bent met een zieke, gelieve dan je afspraak te annuleren en ons hiervan op de hoogte te brengen

- Handen kunnen gedesinfecteerd worden bij het binnenkomen en het verlaten van de praktijk

- Kom alleen naar je afspraak. Indien je toch in het gezelschap bent van iemand vragen wij vriendelijk om
niet in de wachtplaats plaats te nemen maar eventueel in de auto te wachten.

- Kom op het tijdstip van je afspraak. We willen de tijd die jullie moeten spenderen in de wachtplaats tot een minimum beperken. Ook wij zullen er alles aan doen om zo stipt mogelijk op schema te blijven.

- De praktijk zal na ieder bezoek van kop tot teen gereinigd worden.

Alvast bedankt om hier rekening mee te houden. Zo kunnen wij samen alles op een vlotte manier opstarten en de gezondheid van jullie mezelf veilig stellen.

Indien er hieromtrent nog vragen zijn, blijven ik telefonisch bereikbaar

Met vriendelijke groeten,

Naomi

bottom of page